1. září - Vítáme prvňáky

Dnešní slavnostní zahájení školního roku a uvítání nových žáků 1.A,B se podařilo. Žádné slzičky, jen úsměvy a krásné počasí. A aby ten první den byl ještě radostnější, přišel prvňáky přivítat pan místostarosta Mgr. Juraj Raninec, který přinesl oběma třídám krásné a sladké dárečky. Děkujeme. Přejeme všem žákům, učitelům i rodičům klidný školní rok, pevné nervy a pokud možno stálý úsměv.