Dohled nad žáky rodičů z IZS

Hejtman Libereckého kraje rozhodl o výkonu péče o děti a mládež ve věku od 3 do 13 let v období nouzového stavu na určené Základní škole 28.října, Česká Lípa pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci vybraných profesí.
V rámci dohledu nad dětmi/žáky rodičů z IZS (Policie, Hasiči, RZS, Městská policie, NsP - zdravotníci obecně, sociální služby a další profese) budou vychovatelky ZŠ 28. října schopné ve skupině dětí pomoci a poradit se zadanou prací. Pracovní sešity a listy, domácí úkoly v rámci samostatné práce nebudou problém.
Nelze ale zajistit vždy a za všech okolností účast na online výuce s kmenovou třídou.
Bude-li mít žák tablet, zkusí vedení školy vytvořit podmínky pro práci v reálném čase přes virtuální wifi. Nutno ale hlásit předem, aby byli připraveni.
Účast AP v rámci poskytovaných podpůrných opatření je také možná, po předchozí dohodě s vedoucí vychovatelkou  V tomto případě komunikujte přímo s vedoucí vychovatelkou Pavlínou Víchovou: 731 008 486, email: pvichova@zs-spicak.cz