Informace k 6. 11. 2019

Informace k 6. 11. 2019

Vážení rodiče,

naši pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli pro podporu cílů stávky pedagogických pracovníků, vyhlášené školským odborovým svazem.

Naše škola vyjádří podporu stávce omezením provozu dne 6. 11. 2019 v čase od 10.55 do 12.35 tím, že nebude realizováno vyučování dle standardního rozvrhu, ale ve třídách bude probíhat náhradní program s třídními učiteli (třídnické hodiny, úklid školy, okolí školy, projektové hodiny aj.). Od 12.35 bude probíhat vyučování již dle standardního rozvrhu.

Chod mateřské školy, školních klubů, družiny ani školní jídelny nebude nijak omezen.