INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek(vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), ▪zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředeknaplňující minimálně všechny technické podmínky apožadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC které brání šíření kapének:

ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

na všech ostatních veřejně přístupných místech vzastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených odsebe méně než 2 metry.

Pro nás to znamená, že žáci od čtvrtka 25.2.2021 musí mít ve škole pouze chirurgické roušky, nikoli ty podomácku vyrobené. Nová povinnost nosit respirátor se na děti do 15 let nevztahuje. Nutné mít vzhledem k délce pobytu ve škole a školní družině alespoň dvě chirurgické roušky.

Toto opatření se nevztahuje na ty, co konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu (či školní lavice).

Prosím Vás o laskavou součinnost s tímto opatřením.

Děkuji Jan Policer