Pokyny k zakončení školního roku - 2019/2020 - nové

Dne 16. 6. se uzavírá klasifikace za 2. pololetí Dne 18. 6. se koná klasifikační rada od 13.00h Žáci 1. – 5. ročníku se nadále mohou účastnit školních skupin, pravidla zůstávají neměnná až do pátku 26.6.

Pro žáky 6. – 8. ročníků pokračují konzultační hodiny do středy 24.6. (Po-7. roč., Út – 8. roč., St – 6. AB)

Žáci 9. ročníku – do 19. 6. platí možnost individuálních konzultací na základě jimi projeveného zájmu a oslovení konkrétního pedagoga.

Učebnice odevzdávají pouze žáci 9. ročníků, žáci 5. a 7. ročníků, kteří jsou přijati na víceletá gymnázia, a ostatní, kteří z jiných důvodů budou opouštět naši školu. Žáci 9.AB přinesou učebnice ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 9:00. Žáci se shromáždí před budovou školy, kam pro ně přijde třídní učitel. Žáci z ostatních ročníků, kteří končí docházku na naší škole, odevzdají učebnice na základě domluvy s třídním učitelem.
Ostatní žáci učebnice odevzdají na začátku nového školního roku.

Skříňky a šatny si vyklidí všichni žáci do 24.6. Skřínky budou odemčené, žáci si zámky odnesou domů. V případě, že zůstanou uzamčené, bude zámek znehodnocen a skřínka vyklizena.

Vyúčtování  za obědy a školní družinu budou poukázány na začátku července.

Vydávání vysvědčení:

Ve dnech  29. 6. a 30. 6. 2020 již nebudou školní skupiny (a vzhledem k provozním možnostem a začátku stavebních prací, budou v tyto dny vyhlášeny jako volné dna ředitele školy) 1. - 5. ročníků probíhat, školní rok bude uzavřen a vysvědčení vydána v pátek 26. 6. následovně:

7:30 – 7:45 – výdej vysvědčení zákonným zástupcům,  jejichž děti si pro vysvědčení nepřijdou. Třídní učitelé budou v této době před vchodem a vysvědčení jim vydají; 7:45 – příchod do školy žáků 1. – 3. tříd; 7:55 – příchod do školy žáků 4. – 5. tříd

Vysvědčení bude vydáno během první hodiny dopoledního bloku školních skupin. Skupiny běží až do odpoledních hodin. Pátek 26. 6. je posledním dnem provozu školních skupin.

Předávání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

Žáci, kteří nebyli přihlášeni k docházce do školních skupin, se mohou rozdávání vysvědčení účastnit, pokud předloží Čestné prohlášení, ale po skončení předávání musí školu opustit.

II. stupeň

8:00 - příchod žáků šestých tříd před budovu školy

8:10 – příchod žáků sedmých tříd před budovu školy

8:20 – příchod žáků osmých tříd před budovu školy

8:30 – příchod žáků devátých tříd před budovu školy

Třídní učitelé v daný čas před školou vyberou čestná prohlášení a s žáky odejdou do budovy školy, kde proběhne předávání vysvědčení. Po skončení předávání odchází žáci z budovy.

Všichni žáci musejí mít v budově školy roušky!

Žáci nebo zákonní zástupci, kteří si nebudou moci v pátek vysvědčení vyzvednout, mají tuto možnost v pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. od 9.00h – 14.00h v kanceláři školy.

Pokud budou někteří z žáků hodnoceni nedostatečnou a budou je čekat opravné zkoušky, obdrží spolu s vysvědčením termín zkoušky a podklady k jejímu složení. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy v posledním červnovém týdnu.
Výběr peněz do fondu SRPŠ a na pracovní sešity proběhne až v září a říjnu 2020.

Tyto informace vydávám v souladu s aktuálními opatřeními rezortních ministrů vlády ČR. Na základě zkušeností uplynulých týdnů je pravděpodobné, že vládní nařízení se budou (možná několikrát) měnit. Školy na ně musí reagovat, proto docházelo (patrně i bude docházet) také ke změnám v našich pokynech. Buďte proto tak laskavi a sledujte průběžně školní webové stránky.

S velkým poděkováním za vaše pochopení a přáním pohodových prázdnin

                                                                 Jan Policer

                                                 s pedagogickým sborem školy