Organizace výuky v prvním týdnu školy

  1.A, 1.B 2.AB - 5.AB 6.AB - 9.AB
Ponděli 2. 9. 2019 8.00 - 9.30 8.00 - 8.45  8.00 - 8.45
Úterý 3. 9. 2019 8.00 - 9.40  8.00 - dle rozvrhu max. do 12.35  8.00 - dle rozvrhu max. do 12.35
Středa 4. 9. 2019 8.00 - 10.45 8.00 - dle rozvrhu max. do 12.35 8.00 - dle rozvrhu max. do 12.35
Čtvrtek 5. 9. 2019 8.00 - 11.40 8.00 - dle rozvrhu max. do 12.35 8.00 - dle rozvrhu max. do 13.30
Pátek 6. 9. 2019 8.00 - 11.40 8.00 - dle rozvrhu max. do 12.35 8.00 - dle rozvrhu max. do 13.30

Dne 2. 9. 2019 budou vydávány obědy v čase 10.30 - 13.00