Usnesení vlády o přerušení provozu škol

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se omezuje  s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Tím je také přerušen provoz školní družiny a dětského klubu.

V provozu zůstává jen MŠ a školní jídelna.

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. je mimořádné volno, 28. 10 - 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Předpokládaný návrat do školních lavic je 2. listopadu 2020.

Obědy žáků  na distanční výuce, jsou k 14. 10. 2020 odhlášeny. Zákonní zástupci je v případě zájmu musí aktivně přihlásit. Není možné, aby žáci konzumovali jídlo v prostorách školní jídelny.

Obědy si lze odebrat v jídlonosičích každý den od 11.30 do 12.30h.  Odběr obědů bude probíhat přes rampu a zvonek u vchodu do školní jídelny.

Způsob distanční výuky od 14. 10. do 20. 11. 2020.

Základním prostředkem komunikace škola – zákonný zástupce, žák zůstává Bakalář, proto je nutné ho pravidelně kontrolovat.

Informace o plánu výuky budou zasílány vždy v pondělí a úterý na daný týden.
Přes Bakaláře bude rovněž sdělen rozvrh on-line výuky jednotlivých tříd a předmětů. Bude také zaslán návod na instalaci a používání aplikace Teams. Prostředkem k on-line vzdělávání bude sloužit platforma Teams.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemá žák přístup k internetu, budou kopie výukových materiálů ze všech předmětů k dispozici vždy v úterý od 10:00h ve vestibulu školy.

Je nutné, pokud se žák nemůže účastnit distančního vzdělávání, například z důvodu nemoci, informovat o tom třídního učitele.

Vzhledem k turbulencím doby, je možné, že budeme informace ještě upřesňovat a upravovat. Prosím sledujte Bakaláře a web školy.

Škola je otevřena každý den od 8:00 - 14:00h. V případě potřeby lze telefonovat, psát emaily a v důležitých případech se dostavit i osobně.  Před vstupem do budovy prosím zvoňte na kancelář nebo vedení školy.

Kompletní kontakty: https://www.zsmsjizni.cz/o-skole/zamestnanci

_____________________________________________________________________

VOLBY DO RŠ 2020

na základě rozhodnutí MŠMT se současným členům prodlužuje mandát a to až tři měsíce po ukončení mimořádných opatření.