Výuka od 14.12. - 18.12. 2020

Prezenční výuka je v plném rozsahu pro I. stupeň a 9. ročník.

V týdnu od 14.12. - 18.12. 2020 budou prezenční výuce přítomni také žáci 6.AB. Distanční a on-line výuka v tomto týdnu pokračuje pro žáky 7.AB a 8. roč.

V příloze tohoto příspěvku je tabulka s rozvrhem jednotlivých tříd a školních družin a klubů. Vzhledem k náročným hygienickým požadavkům se změny v rozvrhu týkají všech tříd. Jsou především upraveny konce vyučování a časy obědů. Všichni žáci prezenční výuky, kteří na obědy již dcházeli, jsou automaticky přihlášení ke stravování. Žáci na distanční výuce jsou automaticky odhlášeni. Zájemci o oběd v týdnu distanční výuky si mohou obědy přihlásit a odebírat přes výdejní rampu do jídlonosičů v minulosti stanoveném čase.

Na základě pokynů MŠMT připomínáme povinnost nošení roušek během celé doby výuky a pobytu ve škole i ŠD a klubu.

V týdnu od 14.12. - 18.12. 2020 probíhá pro žáky 7.AB a 8. ročníků distanční výuka (posílání týdeního plánu přes bakaláře) dle zaběhnutých pravidel a on-line výuka podle již zaběhlého rozvrhu.

Na základě pokynu MŠMT jsou také umožněny individuální konzultace. Zájemci o ně se aktivně domluví s konkrétním učitelem.

__________________________________________________________

Připojené soubory