Výuka od 30.listopadu 2020

Vážení zákonní zástupci od 30. listopadu na základě pokynu MŠMT budeme vyučovat v následujícím režimu:

Prezenční výuka je v plném rozsahu obnovena pro I. stupeň a 9. ročník.

V týdnu od 30.11. - 4.12. 2020 budou prezenční výuce přítomni také žáci 6.AB. Distanční a on-line výuka v tomto týdnu pokračuje pro žáky 7.AB a 8. ročníku.

V příloze tohoto příspěvku jsou tabulky s rozvrhy jednotlivých tříd a školních družin a klubů. Vzhledem k náročným hygienickým požadavkům se změny v rozvrhu týkají všech tříd. Jsou především upraveny konce vyučování a časy obědů. Všichni žáci prezenční výuky, kteří na obědy již dcházeli, jsou automaticky přihlášení ke stravování. Žáci na distanční výuce jsou automaticky odhlášeni. Zájemci o oběd v týdnu distanční výuky si mohou obědy přihlásit a odebírat přes výdejní rampu do jídlonosičů v minulosti stanoveném čase.

Na základě pokynů MŠMT připomínáme povinnost nošení roušek během celé doby výuky a pobytu ve škole i ŠD a klubu.

V týdnu od 30.11. - 4. 12. probíhá pro žáky 7.AB a 8. ročníků distanční výuka dle zaběhnutých pravidel, ale v on-line výuce dojde k násludujícím změnám:

7.B - čtvrtek 8:00 - Aj (p. uč. Anderková), 9:00 - Pp (p. uč. Jandera), 10:00 - M (p. uč. Pecka)

7. B - pátek 8:00 - M (p. uč. Pecka), 9:00 - Pp (p. uč. Jandera), 10:00 - ČJ (p. uč. Hrušková)

Na základě pokynu MŠMT jsou také umožněny individuální konzultace. Zájemci o ně se aktivně domluví s konkrétním učitelem.

__________________________________________________________

V týdnu od 7.12 - 11.12. 2020 budou prezenční výuce přítomni žáci 1. stupně, 9.A, 7.AB a 8. ročníku. Distanční a on-line výuka v tomto týdnu pokračuje pro žáky 6.AB. (Rozvrhy výuky bude opět sdělen do 4.12. prostřednictvím webových stránek)

 

Připojené soubory