Výuka od 7.12. - 11.12. 2020

Prezenční výuka je v plném rozsahu obnovena pro I. stupeň a 9. ročník.

V týdnu od 7.12. - 11.12. 2020 budou prezenční výuce přítomni také žáci 7.AB a 8.A. Distanční a on-line výuka v tomto týdnu pokračuje pro žáky 6.AB.

V příloze tohoto příspěvku jsou tabulky s rozvrhy jednotlivých tříd a školních družin a klubů. Vzhledem k náročným hygienickým požadavkům se změny v rozvrhu týkají všech tříd. Jsou především upraveny konce vyučování a časy obědů. Všichni žáci prezenční výuky, kteří na obědy již dcházeli, jsou automaticky přihlášení ke stravování. Žáci na distanční výuce jsou automaticky odhlášeni. Zájemci o oběd v týdnu distanční výuky si mohou obědy přihlásit a odebírat přes výdejní rampu do jídlonosičů v minulosti stanoveném čase.

Na základě pokynů MŠMT připomínáme povinnost nošení roušek během celé doby výuky a pobytu ve škole i ŠD a klubu.

V týdnu od 7.12. - 11.12. 2020 probíhá pro žáky 6.AB distanční výuka (posílání týdeního plánu přes bakaláře) dle zaběhnutých pravidel, ale on-line výuka podle nového rozvrhu v priloze.

Na základě pokynu MŠMT jsou také umožněny individuální konzultace. Zájemci o ně se aktivně domluví s konkrétním učitelem.

__________________________________________________________

V týdnu od 14.12. - 18.12. 2020 budou prezenční výuce přítomni žáci 1. stupně, 9.A, 6.AB. Distanční a on-line výuka v tomto týdnu pokračuje pro žáky 7.AB a 8. roč. (Rozvrhy výuky bude opět sděleny do 10.12. prostřednictvím webových stránek)

Připojené soubory