Začali jsme a přivítali naše milé prvňáčky

Začali jsme a přivítali naše milé prvňáčky

V našem krásně opraveném atriu jsme společně s paní starostkou Jitkou Volfovou přivítali milé prvňáčky s jejich vskutku bohatým doprovodem. Děkujeme :)

Přejeme našim žákům úspěšný školní rok a všem rodičům a zakonným zástupcům radost z jejich školních výsledků.