Zahájení školního roku 2019/2020 - první ročníky

Školní rok 2019/2020 začínáme 2. 9. 2019.

Prvňáčci se shromáždí v 7.45 v atriu nebo ve vestibulu. Podle toho kde pro ně budou připraveny židle.

Od 8.00 cca do 9.30 bude probíhat přivítání.

S sebou tašku, kornout, přezůvky netřeba.

Těšíme se.