16:00 hod - Schůzka rodičů budoucích 1.tříd ve školní jídelně